Månadsarkiv: mars 2008


Svenska språkets internationalisering

I internet- och epost-sammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas. SSM, Svenska SpråkMyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.

Redan till nyår ersätts både å och ä av alfabetets första bokstav a. Vid paföljande halvarskifte ersätts ö med o. Vidare tas versalerna bort. de forekommer ju inte i e-postadresser, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antalet tecken rejalt.

rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har forslagit fler fornyelser i stavningen for att underlatta internationell kommunikation.

fenomenet med en bokstav, c, som kan utalas pa tva olika satt, onskar man utnytja till fullo genom att helt ersatta bade k och s med c.

ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocalljud utgar occca. det ancec onodigt att ccriva ut camma bocctav tva ganger efter varandra.

har upctar et carcilt problem med boctaven x. det overgar til at ctavac cc, men med hanvicning til ovanamda regel om dubel conconant blir det samandraget til encelt c.

vidare ctaler sje-ljudet til becvar for manga. det ercatc i ala cina ctavningar av z, com ju anvandc valdigt calan i vart cprak idag.

licaca ercatc ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj…) av j. pa cama cat anvandc q mer frecvent genom att ercata ng.

man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt at tecna bade i och j-ljuden med j, de later ju anda ljca.

cyftet ar, papecar cvenca cpracmyndjgeten, at verca for ocad forctaelce melan manjzor.


Jobb vs. fängelse

Vilket är att föredra, jobbet eller fängelset?

I fängelse: Spenderar du största delen av tiden i en cell 3 x 4 m.
På jobbet: Spenderar du största delen av tiden i ett rum 3 x 2 m.

I fängelse: Du får tre mål mat om dagen.
På jobbet: Får du rast för ett mål mat och det får du betala själv.

I fängelse: Du får förkortat straff för gott uppförande.
På jobbet: Du blir belönad för gott uppförande med mera arbete.

I fängelse: Vakterna låser och låser upp alla dörrarna för dig.
På jobbet: Du får själv bära runt på ett kort och själv låsa upp alla dörrar.

I fängelse: Kan du titta på TV och spela spel.
På jobbet: Blir du sparkad om du tittar på TV och spelar spel.

I fängelse: Har du din egen toalett.
På jobbet: Måste du dela med någon idiot som pissar på ringen.

I fängelse: Får din familj komma på besök.
På jobbet: Får du inte ens prata med din familj.

I fängelse: Alla kostnader är betalda av skattebetalarna. Inget jobb krävs.
På jobbet: Du får betala kostnaderna för att ta dig till jobbet och sen betala skatt för att ge till fångar.

I fängelse: Får du stå ut med sadistiska fångvaktare.
På jobbet: Kallas de chefer.


Murphys grundlagar

 1. Om något kan gå fel, så gör det det.
 2. Om möjligheten finns att flera saker kan gå fel, kommer den som orsakar mest skada att gå fel först.
 3. Om absolut inget kan gå fel, så gör det det ändå.
 4. Om du inser att det finns fyra sätt som något kan gå fel på och du går runt dessa, kommer ett femte sätt, som du är helt oförberedd på, att utvecklas snabbt.
 5. Utelämnade till sig själva, tenderar saker att gå från dålig till sämre.
 6. Om allt verkar gå bra, har du uppenbarligen förbisett något.
 7. Naturen tar alltid parti för skavankerna.
 8. Moder natur är en satkärring.

Är Windows ett virus?

Nej, Windows är inte ett virus. Detta är vad virus gör:

Det förökar sig snabbt.
-OK, Windows gör det.

Virus använder datorns systemresurser, och sackar därigenom ner datorns kapacitet.
– Det gör visserligen Windows med…

Virus kommer, då och då, att få din hårddisk att krascha.
– OK, Windows gör det med.

Du får virus genom att skaffa värdefulla program, där viruset hakar på.
– Suck… Så gör dock också Windows.

Virus kommer då och då att få användaren att tro att hans/hennes dator är för långsam och kommer därför att köpa ny hårdvara.
– Jajemen, det händer då du har Windows med.

Fram till nu så verkar det faktiskt som om Windows är ett virus, men det finns vissa olikheter: Virus kan köras på de flesta systemen, är universellt kompatibla och är välskrivna av sina upphovspersoner. Deras programkod är faktiskt snabb, kompakt, effektiv och de har en benägenhet att bli mer och mer sofistikerade vid varje ny version.

Men då är det ingen tvekan längre; Windows är inte ett virus.


Lite matematik

FÖRHÅLLANDE MATEMATIK
Smart man + smart kvinna = romans
Smart man + dum kvinna = affär
Dum man + smart kvinna = giftemål
Dum man + dum kvinna = graviditet

KONTORS MATEMATIK
Smart chef + smart anställd = vinst
Smart chef + dum anställd = produktion
Dum chef + smart anställd = bonus
Dum chef + dum anställd = övertid

SHOPPING MATEMATIK
En man betalar 20 kronor för en 10 kronors sak som han behöver, en kvinna betalar 10 kronor för en 20 kronors sak som hon inte behöver.

ALLMÄNNA EKVATIONER OCH STATISTIK
En kvinna oroar sig för framtiden innan hon skaffar sig en man, en man oroar sig aldrig för framtiden förrän han skaffar sig en fru…

En framgångsrik man tjänar mer pengar än hans fru kan spendera, en framgångsrik kvinna är en som hittar en sådan man!

För att vara lycklig med en man så måste man förstå honom mycket och älska honom lite.

För att vara lycklig med en kvinna så måste man älska henne mycket och försöka att inte förstå sig på henne.

Gifta män lever längre än singlar, men gifta män vill mycket hellre dö.

Alla gifta män borde glömma sina misstag, det räcker med att en i förhållandet kommer ihåg samma misstag.

En kvinna gifter sig med en man och förväntar sig att han ska förändras, fast han inte gör det.

En man gifter sig med en kvinna och förväntar sig att hon inte ska förändras, men det gör hon.

En kvinna har alltid sista ordet i en diskussion. Allting en man säger efter det är början på en ny diskussion.

Det finns två tillfällen där männen inte förstår kvinnorna; Före giftemålet och efter…


Visste du att…?

 • Elefanter är det enda djur som inte kan hoppa.
 • Kvinnor blinkar nästan dubbelt så mycket som män.
 • Det är fysiskt omöjligt att slicka på sin armbåge.
 • Det är möjligt att leda en ko uppför en trappa men inte nedför.
 • Endast en person av 2 miljarder kommer att leva till 116 års ålder.
 • En snigel kan sova i 3 mån.
 • En struts öga är större än dess hjärna.
 • Typewriter är det längsta ord som kan skrivas med tangenterna i en rad på tangentbordet.
 • En krokodil inte kan räcka ut tungan.
 • Fjärilar smakar med fötterna.
 • 100 personer dör årligen till följd av att ha satt en kulspetspenna i halsen.
 • Nio av tio provar om det går att slicka sig på armbågen efter att ha läst det här…

En liten övning

Think of a letter between A and W.
.
.
.
.
.
.
.
Repeat it out loud as you scroll down.
.
.
.
.
.
.
.
Keep going… Don’t stop.
.
.
.
.
.
.
.
Think of an animal that begins with that letter.
.
.
.
.
.
.
.
Repeat it out loud as you scroll down.
.
.
.
.
.
.
.
Think of either a man’s/woman’s name that begins with the last letter in the animals name.
.
.
.
.
.
.
.
Almost there.
.
.
.
.
.
.
.
Now count out the letters in that name on the fingers of the hand you are not using to scroll down.
.
.
.
.
.
.
.
Take the hand you counted with and hold it out in front of you at face level.
.
.
.
.
.
.
.
Look at your palm very closely and notice the lines in your hand.
.
.
.
.
.
.
.
Do the lines take the form of the first letter in the persons name?
.
.
.
.
.
.
.
Of course they don’t…..
.
.
.
Now smack yourself in the head, get a life, and quit playing stupid e-mail games!