Dagsarkiv: 10 april, 2008


Alzheimers’ ögon test 2

Testa och se om du är ett geni :)

Räkna alla ”F” i följande text:

FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS…

Hur många hittade du?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fel, det är 6 stycken.

Gå upp och läs texten igen och hitta alla 6 ”F” innan du rullar ner..
.
.
.
.
.
Anledningen är att hjärnan inte ser ordet ”OF”.
Ofattbart eller hur?

Den som räknar alla 6 ”F” första gången är ett geni.
Tre är normalt, fyra är ganska unikt.